Izdelaj report...
 
Surfpark.si ima urejen vmesnik za polnjenje reportaž, informacij, videa, v pripravi so tudi kategorije priročnikov, povezav itd. Vsi, ki bi želeli pomagati pri sestavljanju strani, ste povabljeni, da mi pošljete mail na info@surfpark.si in uredil vam bom uporabniško ime in geslo za dostop do vmesnika. Vse najdete v kategoriji Reference.
Sledijo navodila, kako delamo v vmesniku za kategorije fotoreportaž, novosti in dogodkov, pozneje še navodila, kako polnimo fotoreportaže.

Najprej se logiramo v sistem Surfpark CMS in izberemo ustrezno kategorijo, ki jo bomo polnili:
 
Z gumbom DODAJ dodamo novo novico. V novici izberemo najprej zvrst, dodamo naslov, izberemo datoteko (fotografijo), ki jo bomo dali na stran in z gumbom Dodaj sliko naložimo sliko na surfpark.si. Dodamo lahko več fotografij. Eno obvezno izberemo za THUMB.
Če imamo sponzorje, ki se zaradi velikosti logotipov ne objavljajo na prvi strani ob osveževanju strani, le te označimo kot sponzorji.
V oknu vsebine napišemo vsebino prvega odstavka, vsebino lahko oblikujemo (osnovne oblike), lahko dodamo linke. Omogočeno je tudi napredno HTML oblikovanje, a ga odsvetujemo.
Na koncu dodamo odstavek z gumbom Dodaj odstavek.
 
Dodamo lahko več odstavkov. Poskrbimo, da ima prvi odstavek nekaj vsebine, ostali imajo lahko samo fotografije ali sponzorje, pač poljubno. 
Odstavke vidimo na desni strani in jih lahko poljubno popravljamo ali brišemo. 
Ko končamo z dodajanjem odstavkov, shranimo reportažo z gumbom Shrani reportažo in rezultat pogledamo na strani Surfpark.si.
Če želimo, da je novica, dogodek, fotogalerija objavljena kot glavna novica, jo v kategorijah označimo z oznako Sticky
Vse svoje zapise lahko popravljam tudi pozneje.
 
FOTOGALERIJA:

Urejanje fotogalerije ima majhno posebnost: lahko nalagate več fotografij v enem kosu. Za to je namenjen gumb Multidodajanje.

Novo fotogalerijo dodamo tako, da izberemo gumb Dodaj v kategoriji Fotogalerija. Napišemo naslov galerije. Izberemo ukaz Uredi. Potem pa v kategorijah izberemo pri svoji fotogaleriji ukaz Dodaj fotografije
Naprej se poslužujemo sorodnega pristopa, kot pri že opisanih fotoreportažah. Priporočam, da prvo fotografijo dodate posebej, dodate tudi THUMB oznako in da pri prvi fotografiji dodate tudi kratek zapis (max 4 vrstice). Zapise lahko dodajate tudi pri vseh naslednjih fotografijah. 

Multidodajanje omogoča vnos večih fotografij naenkrat. Ker se na surfpark.si prenašajo originali, ki jih lahko pozneje naložite iz spletne strani na računalnik (izmenjava fotografij), pazite pri multidodajanju na velikost posamezne fotografije.

Shranite fotoreportažo in če je potrebno, jo pozneje tudi utrezno popravite.

V pisanju ne uporabljajte žaljivih besed in pazite malce slovnico.

Če boste pridni, če nas bo veliko, če bodo odjave sanimive in pametne, bo tudi stran zaživela v pravem duhu in bo zanimiva za branje.

Kot moderator bom včasih kakšen zapis popravil, kar mi ne smete zameriti, vendar bom avtorja o popravkih tudi obvestil. Čim manj takih popravkov si želim.

Veselo na delo!!